Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování vybraných parametrů hroznového vína před expedicí 

    Trávníčková, Jiřina
    Předložená bakalářská práce je zaměřena na laboratorní sledování a stanovování vybraných parametrů vína, kam řadíme měrnou hmotnost vína, obsah alkoholu, obsah redukujících cukrů, titrovatelných kyselin, těkavých kyselin ...
  • Zhodnocení míry kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemi 

    Trávníčková, Jiřina
    Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit kontaminaci sladkovodních ryb netuberkulózními mykobakteriemi (NTM). Pomocí metod molekulární biologie byl u ryb pocházejících z povrchových vod České republiky sledován ...