Now showing items 1-5 of 5

 • Komunikační mix produktu a jeho ekonomické zhodnocení 

  Trávníčková, Lenka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního návrhu rozšíření komunikačního mixu společnosti Vypito, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které s sebou problematika přináší. V následující ...
 • Marketingový mix podniku 

  Trávníčková, Lenka
  Tématem této diplomové práce je marketingový mix podniku Téma koncept. V její první části jsou objasněna teoretická východiska nutná pro správné chápání problematiky, jež je věnována následující analytická část zabývající ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Pleva, Dominik
  Úkolem této bakalářské práce je architektonicko – urbanistické řešení části Květné zahrady v Kroměříži. Ve vstupním objektu jsou navrženy hlavní části zákaznického centra, výstavních prostor a edukačního centra s přednáškovým ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Severa, Zdeněk
  Urbanistické řešení: Jedním z charakteristických principů budování zahrad 17.století byla kompaktnost a ohraničenost s osovým symetrickým členěním. Z toho vychází i rozvržení projektu, které zachovává původní vymezení zdmi ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Vojtěšek, Jiří
  Revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Bakalářská práce - Brno Fakulta architektury Vysoké učení technického, 2009. V bakalářské práci se zabývám urbanismem, úpravou a funkčním využitím tří přilehlých části ...