Now showing items 1-2 of 2

  • Kalkulace nákladů výkonu v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

    Trčálková, Eliška
    V podmínkách malé firmy je problematika kalkulací zaměřená na klasifikaci nákladů, strukturu nákladů v kalkulaci a kalkulační systém. Na základě nedostatků plynoucích z provedených rozborů jsou formulována konkrétní doporučení.
  • Řízení nákladů v podniku 

    Trčálková, Eliška
    Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské řízení nákladů a rozpočtů v podniku DUOSTAV KB, s. r. o. Na základě provedeného rozboru současného stavu je cílem navrhnout jakým způsobem má společnost minimalizovat náklady.