Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní 

    Brzuchańská, Anna
    Tato práce se zabývá technologii fosfatizace oceli. V teoretické části jsou nejprve shrnuty poznatky z oboru konvenčního fosfatizačního procesu, kde jsou předloženy i příklady přípravy povrchu oceli před samotným fosfátováním. ...
  • Zinkové povlaky 

    Zdařil, Lubor
    Cílem této práce je popis koroze jako hlavního děje při znehodnocování materiálu a dále základních typů koroze. Poté je popsána možnost ochrany materiálu proti korozi použitím vhodné volby povrchové úpravy materiálu. Z ...