Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění 

  Trčka, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o CAD/CAM softwaru Edgecam, nastavení post procesoru pro použití na výrobní stroj ZPS VMC 1060 s řídicím systémem DynaPath Delta MU Control 50. Popis jednotlivých výrobních ...
 • Návrh technologie obrábění pro výrobu součásti základna kamery 

  Trčka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zefektivněním procesu obrábění součásti Základna kamery ve spolupráci se společností PEVOT Produkt s.r.o. První část je zaměřena na rozbor stávající technologie obrábění z hlediska použitých ...
 • Zaměření lokality Björnsonův sad v Brně 

  Trčka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá tachymetrickým zaměřením a vyhotovením účelové mapy v lokalitě Björnsonův sad v Brně. Daným účelem mapy je vedle obvyklého obsahu účelové mapy navíc zaměření průřezů kmenů, výšek a šířek ...