Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace provozu indukční pece ve slévárně Vsetín 

    Trachta, Jiří
    Cílem této práce je optimalizace provozu indukční pece ve slévárně společnosti PROMET FOUNDRY a.s. V této slévárně jsou instalovány dvě indukční tavící pece o shodné konstrukci, které mohou pracovat buď v režimu tavení, ...
  • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

    Trachta, Jiří
    Cílem práce je seznámení s problematikou biomasy a její využití v České republice. Práce se zabývá jednak cíleným pěstováním biomasy, ale i využitím odpadních produktů z jiné lidské činnosti, které jsou přeměněny na biomasu ...