Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické hodnocení bytového domu 

    Trajer, Štěpán
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodárnosti panelového domu. Hodnotícím mechanizmem je zvolen energetický audit, který hodnotí budovu z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního. Byly navrhnuty ...
  • Zdroje tepla pro vytápění občanské budovy 

    Trajer, Štěpán
    Cílem práce je navrhnout a zhodnotit varianty vytápění pro dvoupodlažní mateřskou školku. S vyhotovením projektové dokumentace a investičními a provozními náklady.