Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické hodnocení bytového domu 

    Trajer, Štěpán
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodárnosti panelového domu. Hodnotícím mechanizmem je zvolen energetický audit, který hodnotí budovu z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního. Byly navrhnuty ...