Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

    Tran, Adam
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...
  • Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů 

    Tran, Adam
    Bakalárska práca popisuje tlmiace systémy v podobe MR tlmičov a MR ventilov. Na úvod je uvedený samotný MR efekt v MR zariadeniach. Ďalšia časť práce zahrňuje jednotlivé konštrukcie, materiálové usporiadanie, charakteristiky ...