Now showing items 1-1 of 1

  • Pohyb robotického hada 

    Tran, Duc Viet
    Práce je zaměřena vytvoření simulačního modelu robotického hada, který je dále testován na demonstrační úloze. První část práce je věnována stručné analýze základních pohybů živých hadů a aplikaci získaných poznatků v ...