Now showing items 1-1 of 1

  • Prostředky rozšířené reality - rešeršní studie 

    Trentin, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit rešerši dostupných informací o nejrozšířenějších prostředcích pro virtuální a rozšířenou realitu. V první části práce je vymezen rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou, další ...