Now showing items 1-9 of 9

 • Bytový dům - vytápění 

  Vyhnánek, Jan
  Bakalářská práce se skládá z částí teoretické a početní. V teoretické částí se zabývám různými způsoby vytápění v bytových domech. Početní část se zabývá návrhem jednotlivých částí otopné soustavy v bytovém domě. Pro ...
 • Bytový dům - vytápění 

  Konečný, Ladislav
  Cílem bakalářské práce na téma „Bytový dům - vytápění“ je správné navrhnutí vytápění a funkčnost. Objekt má dvě samostatná patra. Je zde navržen dvouokruhový systém s napojením na otopná tělesa.
 • Rodinný dům s bazénem - vytápění 

  Saňák, Adam
  Tématem bakalářské práce je vytápění rodinného domu s bazénem. Hlavním úkolem je navrhnout vhodné řešení otopné soustavy a zdroje tepla rodinného domu. Rodinný dům má akumulační nádrž sloužící pro ohřev teplé vody, pro ...
 • Vytápění bytového domu 

  Kocandová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická část je zpracována na téma přípravy teplé vody. Výpočtová část obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh teplosměnných ploch, ...
 • Vytápění bytového domu 

  Balážová, Pavla
  Bakalářská práce se skládá ze tří částí, teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části jsou řešeny různé způsoby vytápění vhodné pro bytové domy. Výpočtová část je zaměřena na návrh jednotlivých částí otopné ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Pospíšilová, Lucie
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje problému větrání budov školních zařízení a tepelné pohody prostředí. V neposlední řadě popisuje rozdělení otopných soustav z hlediska přenosu ...
 • Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody 

  Jelínek, Ondřej
  Návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu rehabilitačního centra. První část projektu analyzuje zadané téma, problematiku výpočtu tepelných ztrát a návrhu prvků vytápění. Dále se zabývá zdrojem tepla pro vytápění, palivem ...
 • Vytápění RD - tepelná čerpadla 

  Choutka, Petr
  Bakalářská práce obsahuje návrh vytápění rodinného domu a návrh vhodného tepelného zdroje. V první části práce je seznámení se základními druhy topných systémů a typy tepelných čerpadel. Druhá část zahrnuje popis objektu, ...
 • Vytápění střední školy 

  Pyszczyková, Anna
  Úvod teoretické části se zabývá historií podlahového vytápění. Je zde uveden přehled všech technologii, které byly za celá staletí pro podlahové vytápění použitá. Dále je v úvodní části zahrnut souhrn používaných materiálů, ...