Now showing items 1-2 of 2

  • Dopravní řešení obytné zóny v Kostelci 

    Trhlík, Tomáš
    Předmětem této bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Kostelec, řešení dopravní infrastruktury, statické dopravy a rozložení parcel určených pro budoucí zástavbu rodinných domů. Obytná zóna je situována v severozápadní ...
  • Návrhové podmínky pro polygon specializovaný na autonomní vozidla 

    Trhlík, Tomáš
    Předmětem této diplomové práce je rešerše stavajících polygonů sloužících pro testování autonomních vozidel, a to jak z pohledu technologie vozovek, tak z projekčního hlediska. V práci je zmíněno 9 nejvýznamějších světových ...