Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání SPZ 

    Trkal, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem systému pro automatickou lokalizaci a rozpoznávání státní poznávací značky na snímku. Vstupní snímky pochází z různých zdrojů a obsahují velké scénické i povětrnostní rozdíly. ...