Now showing items 1-3 of 3

 • Motivace a odměňování zaměstnanců - daňové aspekty 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zabývá motivací zaměstnanců a možnostmi odvodové optimalizace při odměňování. Provedu analýzu současného modelu odměňování ve zvolené firmě. Cílem bude navrhnout nový model odměňování, který bude zaměstnance ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na ...
 • Podnikatelský záměr založení pivnice BeerPub 

  Švanda, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření reálného podnikatelského záměru na vybudování pivnice, která bude nabízet pivo z produkce malých pivovarů. Součástí práce je také tvorba modelů na predikci tržeb a nákladů v odvětví. ...