Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza stížností odběratelů pitné vody 

    Trněná, Eva
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou stížností odběratelů pitné vody. Věnuje se především stížnostem na kvalitu vody. V rámci teoretické části předkládá jak pohled odběratele pitné vody, tak pohled provozovatele vodovodního ...
  • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná 

    Trněná, Eva
    Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávající vodovodní sítě obce Tvarožná. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní časti seznamuje s účelem práce. Ve druhé části se zaměřuje obecně na matematické ...