Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní a hybridní pohony automobilů 

    Trněný, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá alternativními palivy pro spalovací motory, hybridními pohony automobilů a v neposlední řadě také elektromobily. Vytváří přehled v současné době používaných alternativních technologií pohonů ...
  • Rám formulového vozu s návrhem upevňovacích prvků karosérie 

    Trněný, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení rámu pro formuli student. Součástí diplomové práce je i rozbor možných řešení. Hlavním kritériem při návrhu rámu je jeho výsledná torzní tuhost. Součástí návrhu ...