Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu 

  Trnka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu. V teoretické části je uvedena výroba asfaltového pojiva, jeho modifikace a druhy asfaltových pojiv. Je zde vysvětlen princip funkce ...
 • Nekonvenční paprskové metody obrábění 

  Trnka, Lukáš
  Práce shrnuje nekonvenční paprskové metody obrábění, základní principy jednotlivých metod, technologické možnosti, vzájemné porovnání jednotlivých metod a technicko – ekonomické vyhodnocení.
 • Podnikatelský záměr - rozšíření výroby ve firmě 

  Trnka, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení reálného podnikatelského záměru na rozšíření výroby, výrobních, skladových a expedičních prostor a jejich zařazení do provozu. Práce se sestává ze dvou částí, teoretické a ...
 • Vliv provedení zateplení domu pro seniory ve Šternberku na výdaje spojené s jeho provozem 

  Ťuka, Jiří
  Diplomová práce je zpracována za účelem zhodnocení ekonomické návratnosti jednotlivých navržených variant zateplení domu pro seniory ve Šternberku. Pro výpočet je použit samostatně stojící zděný bytový dům ve Šternberku ...