Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Trnková, Nicola
    Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a pojmy související s financováním pořízení dlouhodobého majetku. V analytické ...