Now showing items 1-1 of 1

  • Segmentace tomografických dat multifázových materiálů 

    Troják, Jan
    Práce se věnuje segmentaci multifázových materiálů z dat tomografického měření. Analýza dat je zaměřena na strukturu a jednotlivé materiály meteoritu. Ve struktuře meteoritu se nacházejí různé intermetalické fáze, které ...