Now showing items 1-6 of 6

 • Automatický přepínač rozsahů pro AC-DC etalon Fluke 792A 

  Trojan, Martin
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace mechanického spojení řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC-DC etalonu Fluke 792A. Tato diplomová práce obsahuje teoretický rozbor AC-DC etalonu Fluke ...
 • Nové metody přípravy protonizovaných aminokyselin a jejich interakce s polyelektrolyty 

  Trojan, Martin
  Diplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) a amfifily. Z předešlého výzkumu reologických vlastností směsí HA - amfifil je zřejmé, že přítomnost karboxylové skupiny na HA a aminoskupiny ...
 • Optimalizované sledování paprsku 

  Trojan, Martin
  Tato práce se zabývá optimalizačními algoritmy, které se snaží zefektivnit a zrychlit metodu sledování paprsku. Je zde řešeno několik akceleračních struktur a metoda pro snížení náročnosti výpočtu průsečíku se složitými ...
 • Spektrální analyzátor N1996A-503 a nejistoty měření 

  Trojan, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se spektrálním analyzátorem Agilent CSA N1996A. Práce vysvětluje všechny měřicí funkce tohoto přístroje, ovládací prvky a uvádí některé technické parametry. V další ...
 • Standardní nejistoty měření 

  Trojan, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o nejistotách měření. Stanovuje postupy pro vyhodnocování standardních nejistot typu A i B. Také stanovuje postupy pro vyjádření kombinované a rozšířené nejistoty, postupy pro vyjádření a ...
 • Viskozimetrie systémů hyaluronan-amfifil 

  Trojan, Martin
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) a amfifily. Jako amfifilní látky byly zvoleny bazická aminokyselina lysin a její analog 6 - aminokapronová kyselina. Přítomnost karboxylové ...