Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace IP stanic na základě modelu pravděpodobnosti měření zpoždění 

    Tropp, Peter
    Diplomová práca sa zaoberá metódami lokalizácie staníc na Internete, presnejšie určením geografickej polohy neznámej stanice pripojenej do tejto siete, meraním oneskorenia RTT. Úvodná časť práce je venovaná popisu oneskorení, ...
  • Výměna souborů v internetu 

    Tropp, Peter
    Cieľom tejto práce je základná problematika protokolu TCP/IP a prenos dát cez internet pomocou protokolu FTP. Ďalej vysvetľuje hlavné nastavenie servera pre jeho funkčnosť a podrobnejšie popisuje vývoj a princíp práce ...