Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání LTR retrotranspozonů v lidském genomu 

    Trott, Eduard
    Cílem této práce je zpracování literární rešerše na téma vyhledávání LTR retrotranspozonů v lidském genomu. Práce popisuje možné problémy spojedné s danou tématikou a obsahuje implementaci nového vhodného algoritmu pro ...