Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh elektroinstalace rodinného domu s využitím inteligentních prvků 

    Trtík, Jan
    Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi elektroinstalací rodinných domů, bytů a větších komplexů budov. Jejím cílem je popsat a porovnat klasickou a inteligentní instalaci v rodinném domě. Nejprve je uveden postup ...
  • Uvádění do provozu plynové spalovací turbíny 

    Trtík, Jan
    Diplomová práce se zabývá plynovými spalovacími turbínami společnosti Siemens. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část popisuje typy turbín, jejich parametry a využití v praxi. Následuje podrobný popis jednotlivých ...