Now showing items 1-1 of 1

  • Energetická náročnost budov a oceňování nemovitostí 

    Holub, Petr; Trubačík, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
    Předložená práce se zabývá vztahem mezi energetickou náročností budovy a její cenou; byla prezentována v rámci konference ExFoS ve dnech 24.–25. 1. 2019. V práci jsou představeny zahraniční studie v této oblasti a jejich ...