Now showing items 1-1 of 1

  • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

    Truhlář, Jindřich
    Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení podstaty binokulárního vidění a pomocí geometrie vysvětluje vznik stereogramu. V další části je rozebrán technický postup při pořizování stereogramu a upozorňuje na důležitá ...