Now showing items 1-2 of 2

  • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

    Truhlář, Jindřich
    Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení podstaty binokulárního vidění a pomocí geometrie vysvětluje vznik stereogramu. V další části je rozebrán technický postup při pořizování stereogramu a upozorňuje na důležitá ...
  • Evaluation of the Wi-Fi technique for use in a navigated orthopedic surgery 

    Truhlář, Jindřich
    Following text focuses on use of wireless technologies in OrthoPilot navigation system developed by B.Braun company. Description of OrthoPilot software is followed by overview of available wireless technologies highlighting ...