Now showing items 1-1 of 1

  • Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů 

    Truhlář, Martin
    V tomto dokumentu je vysvětlena metoda pro biologicky inspirované rozpoznávání obrazů. Dále v práci jsou objasněny postupy zpracování obrazů a jednotlivé fáze extrakce informací pro klasifikaci. Pro klasifikaci je použita ...