Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh komunikační strategie (pro konkrétní firmu, organizaci) 

  Tuč, David
  Ve své diplomové práci se zabývám vytvořením komunikační strategie multimediálního festivalu Lumírova tříska pro rok 2009. Součástí práce je shrnutí základních marketingových východisek pro tvorbu komunikační strategie, ...
 • Návrhy na zlepšení propagace firmy 

  Fendrychová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti C-FILTER FITRY, s.r.o., která je prodejcem filtrů a souvisejících služeb. Projekt analyzuje současnou situaci firmy, zjišťuje nedostatky a hledá způsoby zlepšení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prátová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je sestavit podnikatelský záměr pro poskytování ubytovacích služeb bez stravování nacházející se v malé vinařské obci. Zvážit a vybrat nejvhodnější formu jeho financování. Projekt začíná vizí ...