Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresoru 

  Bouchal, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá CFD simulací proudění v CO2 semi-hermetickém pístovém kompresoru řady Stream od firmy Emerson. Cílem práce je analýza kritických míst v kompresoru, které způsobují nadměrný úlet oleje z ...
 • Aplikace rychlostní sondy se žhavenými drátky při měření rychlostního pole za automobilovou vyústkou 

  Šíp, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění před benchmarkovou automobilní vyústkou. Pomocí termoanemometrie bylo detailně změřeno rychlostní pole v prostoru před vyústkou a vypočtena intenzita turbulence. Byla také provedena ...
 • CFD simulace proudění chladiva semihermetickým kompresorem. 

  Tuhovčák, Ján
  Předmětem diplomové práce je CFD simulace chladivového pístového kompresoru Stream, vyráběného firmou Emerson. Na základe naměřených dat v laboratořích společnosti Emerson byla vypracovaná analýza pohyblivých častí kompresoru ...
 • Chladicí jednotka domácího pivovaru 

  Straka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou výroby a užití chladu v procesu domácí výroby piva, tzv. homebrewingu. V úvodní části je popsán technologický postup výroby piva, na který navazuje návrh spilky a prostor pro ležení ...
 • Chladicí systémy v kabinách dopravních prostředků 

  Andrlík, Ladislav
  Předmětem této práce je formou rešerše zpracovat aktuálně používané druhy chladicích systémů ve vozidlech. V úvodu práce je krátce popsána historie klimatizace. Dále se pak práce zabývá rozdělením a popisem klimatizačních ...
 • Chlazení výkonných zdrojů světla 

  Tulis, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na výpočet tepelného odporu liniového zdroje světla a návrhu chladicího systému s ideální vstupní teplotou. Dílčím cílem práce je ve spolupráci s firmou CAMEA spol. s r. o. stanovit tepelné ...
 • Domácí pivovar 

  Hlubinka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vaření piva v domácích podmínkách. První část práce je zaměřena na technologii výroby piva, jejíž pochopení je vstupním předpokladem pro správný návrh domácího pivovaru. V druhé ...
 • Experimental validation of mathematical model for small air compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav; Šnajdárek, Ladislav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  Development process of reciprocating compressors can be simplified by using simulation tools. Modelling of a compressor requires a trade-off between computational effort and accuracy of desired results. This paper presents ...
 • Inhalátory a nebulizátory pro použití v medicíně 

  Mišík, Ondrej
  Táto práca podáva rešeršnú štúdiu o inhalačných systémoch, ich histórii, vývoji a súčasnej podobe. Objasňuje princípy bežných inhalačných technológií a približuje dôvody ich výskumu a inovácií. Objasňuje dopad veľkosti ...
 • Inhalátory a nebulizátory pro použití v medicíně: principy, spolehlivost a provozní parametry 

  Mišík, Ondrej
  Problematika inhalačnej liečby je veľmi komplexnou problematikou a hoci je v posledných desaťročiach aktívne diskutovanou témou, jej rozvoj vo viacerých smeroch je viac než žiadaný. Prvá časť tejto práce predstavuje ...
 • Kompresory v chladících okruzích 

  Řehánek, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování rešerše kompresorů v chladicích okruzích. V práci jsou popsány funkce jednotlivých typů kompresorů a vyjmenovány hlavní výhody a nevýhody. Tato fakta jsou dále implementována ve ...
 • Konverzní účinnost různých způsobů výroby elektřiny ze slunečního záření 

  Wolf, Juraj
  Témou bakalárskej práce je zhrnutie rôznych spôsobov premeny slnečnej energie na elektrinu. Práca sa zaoberá ich konverznou účinnosťou a zhodnocuje ich potenciál ďalšieho rastu a praktického uplatnenia. Zohľadňovanými ...
 • Laminar-turbulent transition in a constricted tube: Comparison of Reynolds-averaged Navier–Stokes turbulence models and large eddy simulation with experiments 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jedelský, Jan; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (SAGE Journals, 2019-05-27)
  Constricted tubes appear in many engineering as well as biological systems such as blood vessels or pulmonary airways. The aim of this article is to test the ability of different turbulence models to predict the flow field ...
 • Measurement of the airflow velocity upstream and downstream a wire mesh using constant temperature anemometry 

  Lízal, František; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2013-11-19)
  Measurement of velocity upstream and downstream a special wire mesh was performed to ascertain the effect of the mesh on the flow. The mesh consisted of two components, a basic rectangular mesh with mesh width 1.22 mm and ...
 • Metodika pro testování prostředí v kabině osobního vozu s využitím tepelného manekýna a testovacích osob 

  Toma, Róbert
  V tejto diplomovej práci je spracovaný návrh testovacej procedúry pre inovatívny systém HVAC. Návrh bol vytvorený testovaním vo viacerých fázach pomocou manekýna Newtona a respondentov v klimakomore na VUT v Brne. Postupným ...
 • Model regulátoru tlaku plynu 

  Bartková, Tamara
  Táto bakalárska práca je zameraná na vytvorenie a overenie funkčnosti výpočtového 3D modelu tlakového regulátora plynu. Práca obsahuje prehľad rôznych typov regulačných zariadení a bezpečnostných prvkov, spolu s popisom ...
 • Modelling fluid flow in a reciprocating compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Efficiency of reciprocating compressor is strongly dependent on the valves characteristics, which affects the flow through the suction and discharge line. Understanding the phenomenon inside the compressor is necessary ...
 • Modelling of fluid flow and heat transfer in a reciprocating compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (IOP Conference Series, 2015-08-17)
  Efficiency of reciprocating compressor is strongly dependent on several parameters. The most important are valve behaviour and heat transfer. Valves affect the flow through the suction and discharge line. Heat flow from ...
 • Možnosti rekuperace tepla z odpadní šedé vody 

  Devečka, Viktor
  Pri súčasnom napredovaní stavebného priemyslu, a zvyšovaní sa nárokov na pohodlie a komfort bývania sa zvyšujú aj energetické nároky budov. Po vykurovaní sú druhé najväčšie náklady vynakladané na prípravu teplej úžitkovej ...
 • Náhrada expanzního ventilu kapilární trubicí 

  Devečka, Viktor
  V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie produkcie emisií, čistotu a kvalitu životného prostredia. Tieto trendy sa týkajú všetkých odvetví, tak isto aj stavebného priemyslu a vykurovania budov. Doposiaľ bolo ...