Now showing items 1-2 of 2

  • Modernizace traťového úseku Vladislav-Třebíč 

    Tumpach, Jan
    Cílem práce je navrhnout modernizaci traťového úseku Vladislav-Třebíč pro rychlost 120 km/h. V rámci práce bude navržena konstrukce železničního svršku, odvodnění a vypracovaný výkaz výměr.
  • Návrh rekonstrukce žst. Krahulov 

    Tumpach, Jan
    Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Krahulov tak, aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V souvislosti se změnou nástupišť byla vyřešena úprava kolejiště a odvodnění ...