Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

    Turan, Jonáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení. S yužitím PLC frameworku, vytvořeného v simulátoru NS-3, je hlavním cílem zkoumání různých vlivů na přenosové funkce a teoretickou ...
  • Simulace a optimalizace provozu konvergovaných sítí 

    Turan, Jonáš
    Cílem práce je prozkoumat a popsat možnosti simulačního systému OMNeT++ a s použitím nabytých vědomostí vytvořit uživatelského průvodce a návrh tří úloh pro počítačové cvičení. V teoretické části je popsán princip a funkčnost ...