Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

    Turečková, Erika
    Diplomová práce se zabývá problematikou cestovní agentury, která působí jako prostředník při prodeji zájezdů cestovním kancelářím. Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První kapitola nese název Teoretická ...
  • Návrh na zlepšení motivace zaměstnanců 

    Turečková, Erika
    Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci zaměstnanců u společnosti ICM, s.r.o. Práce je strukturována ve třech hlavních kapitolách. První kapitola nese název Teoretická východiska práce. Věnuje se především základním pojmům ...