Now showing items 1-4 of 4

 • Časový snímek z obrazu stacionární kamery 

  Turek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou časového snímku ze stacionárních kamer. Jsou zde analyzovány nežádoucí jevy, které v časovém snímku vznikají, a navrženy algoritmy pro překonání těchto omezení. Jednotlivé ...
 • Konstrukce servomotoru s pohybovým šroubem pro vyšší axiální zatížení 

  Turek, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší konstrukci servomotoru s pohybovým šroubem pro vyšší axiální zatížení. Cílem bylo navrhnout servoaktuátor pro axiální zatížení 25 kN, který bude možné upnout z obou stran. Dílčími cíli bylo ...
 • Nástroj pro analýzu psaní uživatele na klávesnici jako doplněk pro Firefox 

  Turek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která běží na pozadí a ukládá statistická data o psaní na klávesnici. Na vyžádání uživatele se data v přehledné podobě vyhodnotí. Tato zpětná vazba má pomoci ke zdokonalení ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

  Kropáček, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje podniku prostřednictvím investice do nové technologie výrobního zařízení a rozvoje obchodu. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, které tvoří strukturu podnikatelského ...