Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Turisová, Alena
    Bakalářská práce se zaobírá analýzou informačního systému podniku a návrhy na jeho zlepšení. První část je zaměřena na uvedení čitatele do problematiky prostřednictvím vysvětlení důležitých pojmů. Ty tvoří potřebný podklad ...
  • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí analýzy časových řad 

    Turisová, Alena
    Diplomová práce se zaobírá posouzením vybraných finančních ukazatelů výrobní společnosti X za účelem zhodnocení její výkonnosti a finanční situace. Na základě výstupů z provedených analýz za období let 2008 až 2015 a ...