Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Humpolec 

    Turoň, Martin
    Téma bakalářské práce se zabývá zvýšením traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Humpolec. Zvýšení rychlosti je navrhováno při zachování stávajících geometrických parametrů koleje, které splňují mezní hodnoty normy ČSN ...
  • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

    Turoň, Martin
    Téma diplomové práce se zabývá porovnáním technologií rekonstrukce traťové koleje č. 2, mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou v km 7,792 939 – 7,967 592 a v km 8,725 000 – 14,988 677. Cílem ...