Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci 

  Mertlíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití (HABU). V teoretické části nalezneme popis čtyř základních kritérií, ze kterých se analýza skládá. Jedná se o tato kritéria: dodržování právních předpisů, ...
 • Analýza pracovního kapitálu stavebního podniku 

  Havlínová, Andrea
  Bakalářská práce „Analýza pracovního kapitálu stavebního podniku“ se zabývá analýzou pracovního kapitálu ve vybraném stavebním podniku STAKO s. r. o. Cílem práce je rozbor jednotlivých složek pracovního kapitálu a faktorů, ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Hradci Králové 

  Šoulová, Eva
  Diplomová práce řeší analýzu realitního trhu s hostinskými zařízeními ve městě Hradec Králové. Cílem práce je stanovit faktory ovlivňující tržní cenu nebo tržní nájemné tohoto segmentu realitního trhu. V teoretické části ...
 • Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby 

  Pospíšilová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů mezi směrnými a nabídkovými cenami. Úvodní část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, uvedením cenových soustav a skladbou rozpočtů. Praktická část se ...
 • Controlling ve stavebním podniku 

  Bartizal, Martin
  Předmětem diplomové práce je přispět k vylepšení controllingového systému ve stavebním podniku. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu, které by měli pozitivní vliv na hospodaření konkrétního ...
 • Druh konstrukce a její vliv na cenu stavebního díla 

  Eliáš, Jiří
  Tato bakalářská práce má za cíl porovnat cenu novostavby dvoupodlažního rodinného domu za použití různých druhů stavebních materiálů. V teoretické části se řeší pojmy, jako jsou ceny, náklady, rozpočty, projektová dokumentace ...
 • Estimation of Sport Facilities by Means of Technical-Economic Indicator 

  Hanák, Tomáš; Hrstka, Lukáš; Tuscher, Martin; Biolek, Vojtěch (De Gruyter, 2020-06-05)
  This paper is concerned with early cost estimation of sport facilities. Sufficiently precise cost estimation is essential for investors in the pre-investment stage where they decide on whether to pursue an investment and ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu bydlení ve městech, případová studie Ostrava 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem práce „Faktory ovlivňující kvalitu bydlení ve městech, případová studie Ostrava“ a poukázat na to, jaké faktory to jsou a jejich reálný vliv na kvalitu bydlení. Tato práce také poukazuje ...
 • Hybrid Genetic Algorithm-Based Approach for Estimating Flood Losses on Structures of Buildings 

  Hanák, Tomáš; Tuscher, Martin; Přibyl, Oto (MDPI, 2020-04-10)
  Occurrence of extreme natural events raises the need for a quick and accurate estimation of losses on the insured residential property in order to support timely recovery of the area. Although various models are now available ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Maršounová, Eva
  Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností ...
 • Modelling Flood Losses to Buildings: Relationship between Room Dimensions and Depth of Flooding 

  Tuscher, Martin; Hanák, Tomáš (IOP Publishing, 2015-09-01)
  This paper discusses the evaluation of flood losses to buildings using loss curves. The objective of the research was to ascertain whether there is a relationship between the depth of flooding and the amount of unit loss ...
 • Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci 

  Hrstka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají této problematiky a ...
 • Ocenění stavebního díla ve fázi před a po rekonstrukci 

  Musílková, Silvie
  Předmětem bakalářské práce je ocenění stavebního díla před a po rekonstrukci. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody z oblasti oceňování. V praktické ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů 

  Šoula, Michal
  Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za totální škodu vzniklou pádem stromu při vichřici na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů. V teoretické části jsou řešeny základní pojmy z oblasti ...
 • Ocenění výše škody způsobené povodní na rodinném domě ve Velkém Poříčí 

  Berger, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění na rodinném domě zasaženém povodní. Cílem této práce je nejdříve přiblížit pojmy související s oceňováním a pojišťovnictvím. Dále ocenit nemovitou ...
 • Oceňování inženýrských sítí – přípojky 

  Kolacia, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vytvořením rozpočtových ukazatelů pro inženýrské přípojky rodinných domů. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, zejména základní informace o ...
 • Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku 

  Lesák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá odměňováním a mzdovou politikou ve stavebním podniku. V teoretické části je analyzována činnost stavebního podniku a jeho specifika, pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ...
 • Osobní náklady ve stavebnictví 

  Paulišová, Martina
  Tato diplomová práce řeší problematiku osobních nákladů ve stavebnictví. V teoretické části je popsáno stavebnictví jako obor a jeho specifika, definovány podnikové náklady a náklady osobní. Praktická část analyzuje osobní ...
 • Podnikový nákup ve stavebnictví 

  Hrebačka, Lukáš
  Předložená práce se zabývá podnikovým nákupem ve stavebnictví. Pozůstává z dvou částí. V první části se zaměříme na teorii nákupu, rozebereme si jednotlivé kroky řízení nákupu v podniku a řízení zásob. Také přiblížíme ...
 • Rekonstrukce památkově chráněných objektů 

  Oulehla, David
  Bakalářská práce se věnuje oblasti památkově chráněných objektů. Ve své práci představím 3 objekty s odlišným typem ochrany. Na základě dostupných podkladů budou vypracovány rozpočty na rekonstrukci kulturní památky v ...