Now showing items 1-16 of 16

 • Design dialyzátoru 

  Zdvihalová, Markéta
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh dialyzátoru. Práce by měla ukázat vlastní tvůrčí myšlení a kreativitu autora práce. Ačkoliv musí návrh splňovat obecné technické, konstrukční a ergonomické předpoklady, přesto ...
 • Design dobíjecí stanice pro elektromobily 

  Kudličková, Monika
  Tématem diplomové práce je design dobíjecí stanice pro elektromobily. Výsledkem této práce je koncepční design takovéto stanice. Shrnuje technologické, konstrukční, ekonomické, ergonomické a výtvarné aspekty s ohledem na ...
 • Design elektrické lokomotivy 

  Chropovský, Jiří
  Tématem této diplomové práce je design elektrické lokomotivy, konkrétně univerzálního samostatného tahače určeného k tažení osobních vagónů nebo průmyslových souprav. Cílem designu je navrhnout ucelený stroj, který respektuje ...
 • Design elektrického vozítka pro seniory a invalidy 

  Hlaďová, Veronika
  Hlavním cílem této diplomové práce je dosáhnout moderního vzhledu elektrického vozítka pro seniory a invalidy. Výsledný návrh by měl splňovat všechny konstrukční, ergonomické a estetické vlastnosti. Cílem je tedy vytvořit ...
 • Design elektrohandbiku 

  Korejz, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu handbiku s elektrickým pohonem. Výsledný návrh je vytvořen s ohledem na poznatky designérské a technické analýzy a nedostatky současných produktů. Cílem práce je vytvoření ...
 • Design kardiologické gama kamery 

  Smrčková, Alena
  Tématem této diplomové práce je design kardiologické gama kamery. Hlavním cílem práce je navrhnout originální, vizuálně i ergonomicky vyvážený design pro sedícího či napůl ležícího pacienta s využitím nejnovějších technologií ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Design MIG/MAG svářečky 

  Zelenitca, Darina
  Tématem této diplomové práce je design MIG/MAG svářečky, určené pro zámečnické a karosářské dílny. Diplomová práce zahrnuje analýzu existujících produktů ze stránky designérské a technické a věnuje se vlastnímu návrhu ...
 • Design novorozeneckého inkubátoru 

  Brávková, Markéta
  Tématem této diplomové práce je design novorozeneckého inkubátoru. Práce se zabývá vlastním návrhem designu stacionárního inkubátoru, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky s ohledem na využití ...
 • Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun 

  Otevřelová, Eliška
  Práce se zabývá designem vstřikovacího lisu. V návrhu je řešen stroj s plně elektrickým pohonem a uzavírací silou nepřesahující 100 tun. Práce sestává i z analýzy produktů na současném trhu. Za hlavní cíl práce je kladeno ...
 • Design portálového obráběcího centra 

  Feigl, Ondřej
  Hlavním cílem této diplomové práce je uplatnění nových myšlenek a nápadů k dosažení inovace a zatraktivnění designu velkých obráběcích center. Výsledný návrh by měl odpovídat technickým, ergonomickým i estetickým požadavkům ...
 • Design pro kočky 

  Bocková, Markéta
  Na téma mé bakalářské práce jsem vytvořila solitér, který spojuje odpočinkovou zońu, hru s provazy a kočičí trávu. Inspirací mi byl vztah mezi člověkem a kočkou ve starověkém Egyptě.
 • Design průmyslového kotle s možností kogenerace 

  Mička, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu průmyslového kotle na biomasu, který řeší problematiku energetické budoucnosti spalování paliv s využitím současné výroby elektrické energie – mikrokogenerace, určené pro větší ...
 • Design průmyslového vysavače 

  Rašínová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá designem průmyslového vysavače pro dílenské použití. Součástí práce je designérská a technická analýza současných vysavačů. Většina práce se zabývá vlastním návrhem vysavače s ohledem na technické ...
 • Studie použití vodního paprsku 

  Tvarůžek, Martin
  V diplomové práci se provádí studie možnosti nákupu vlastní technologie vodního paprsku. Studie má za úkol v konkrétních číslech poskytnout dané firmě obraz, který jí může pomoci při rozhodování o vynaložení finančních ...
 • Technologie výroby rámu skříně 

  Tvarůžek, Martin
  V bakalářské práci se porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější technologie výroby součásti rámu skříně. Jedná se o skříně sloužící k indukčnímu ohřevu materiálu. Porovnávána je technologická stránka dělení materiálu pomocí ...