Now showing items 1-5 of 5

 • Hutná mullitová ostřiva 

  Mezulianík, Tomáš
  Žárovzdorná ostřiva na bázi hlinitolřemičitanů jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců či lupků. Výpal probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se však neobejdeme ...
 • Šamotové ostřivo se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého 

  Mezulianík, Tomáš
  Speciální žárovzdorná ostřiva s vyšším obsahem oxidu hlinitého nejsou v současné době v České republice vyráběna. Cena těchto ostřiv vyráběných v zahraničí je vysoká, proto je snaha o výrobu ostřiv s využitím tuzemských ...
 • Technologické možnosti využití odpadních jílovců pro výrobu páleného žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Konečný, Martin
  Žárovzdorná hlinitokřemičitá ostřiva jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců a lupků. Výpal převážně probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při úpravě suroviny před výpalem v šachtových pecích však dochází ...
 • Výroba žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Zemánek, David
  Výpal žárovzdorných ostřiv probíhá v šachtových nebo rotačních pecích. Výchozí suroviny pro výpal jsou žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Před výpalem se provádí třídění a sítování suroviny, při kterém dochází ke vzniku ...
 • Žárovzdorné ostřivo se zvýšeným obsahem mullitu 

  Zemánek, David
  Žárovzdorná ostřiva vyráběná z běžně dostupných jílů, jílovců a lupků v České republice většinou dosahují klasifikace šamotových ostřiv. Pro určité aplikace nejsou tato ostřiva vhodná a je potřeba použít ostřiva s vyšším ...