Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba odlitku páčkové pojistky pro hadicovou spojku 

    Tvrdoň, Tomáš
    První část této bakalářské práce je teoretická a je zaměřena na výrobu odlitků pomocí netrvalých forem. Najdeme zde základní členění forem a následně jsou popsány pískové a keramické formy. Druhá, praktická část, přibližuje ...
  • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

    Tvrdoň, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zabezpečený přenos SMS zpráv. Dále je v texu zmapováno programovací rozhraní chytrých mobilních telefonů a metody šifrování. Hlavní důraz při návrhu ...