Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Interakce kovových nanočástic a rychlých elektronů 

  Konečná, Andrea
  Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie je jednou ze základních technik vhodnou nejen pro zobrazování nanostruktur, ale může být také použita pro různé druhy spektroskopií a, jak bylo nedávno ukázáno, i pro ...
 • Návrh marketingové strategie služby sKým.cz 

  Mareš, Karel
  Diplomová práce se věnuje problematice marketingové strategie pro začínající webovou službu sKým.cz. V teoretické části nejprve představuji obecné poznatky pro pochopení problematiky a dále provádím výzkumy a analýzy ...
 • Tvorba dividendového portfolia 

  Tyc, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na akcie firem, které vyplácejí dividendy, tedy dividendové akcie. Akcie z české burzy RM-SYSTÉM jsou analyzovány z veřejně dostupných dat a pomocí různých metod. Následně je z nich vytvořeno ...