Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Tydlačková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Kraft Foods CR, s. r. o. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje způsoby jejího měření. V další části práce je nastíněn profil dané společnosti ...
  • Optimalizace zdanění vybrané firmy při přechodu z DE na účetnictví 

    Tydlačková, Lenka
    Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s přechodem daňové evidence na účetnictví ve vybraném podniku. Obsahuje návrh takové strategie, která povede k minimalizaci daňových dopadů