Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza dopadu tzv. daňové reformy na podnikatele FO 

    Tydlačková, Pavlína
    Bakalářská práce pojednává o daňových změnách týkající se podnikatelů FO, které souvisí s reformou veřejných financí. Obsahuje návody, postupy, praktické příklady a potřebné informace k pochopení změn a sestavení správného ...
  • Hodnocení výkonnosti ve firmě 

    Tydlačková, Pavlína
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti v podniku pana Josefa Filáka v letech 2006-2008 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a Ekonomické přidané hodnoty. Na základě výsledků z provedené analýzy ...