Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a vyhodnocení dokumentace skutečných poškození vozidel po malých dopravních nehodách 

  Kuncová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou dokumentace, získané od městských úřadů, magistrátů měst, pojišťoven nebo přímo od policie, týkající se malých dopravních nehod. Tato dokumentace se skládá z protokolů o dopravních nehodách, ...
 • Analýza doby pohledu řidičů na chodce 

  Michalčíková, Lucie
  Teoretická část této práce se zabývala popisem smyslových procesů, lidského oka a zrakového vnímání. Dále byli popsáni účastníci silničního provozu a získávání dat metodou Eye tracking. Praktická část spočívala ve vyhodnocení ...
 • Energie letícího objektu potřebná pro poškození čelního skla automobilu 

  Havlík, Ondřej
  V teoretické části je řešena historie skla jako suroviny a také historie prvního použití skla jako materiálu pro automobilový průmysl a jeho vývoj. Dále pozornost upřena pouze na čelní sklo automobilu a konkrétně na ...
 • Hodnocení technického stavu osobních vozidel 

  Košťál, Ondřej
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou technických kontrol osobních vozidel na Stanicích technické kontroly v České republice a sousedních státech. Práce bude zaměřena na legislativu, metodiku, hodnocení technického ...
 • Jízdní dynamika motocyklů 

  Šplíchal, David
  Tato diplomová práce s názvem Jízdní dynamika motocyklů zachycuje vznik a vývoj motocyklů, popis druhů motocyklů, konstrukční prvky a techniku správné jízdy na motocyklu. Cílem této práce je připravit, provést a vyhodnotit ...
 • Možnosti spatření chodce v noci řidičem motocyklu 

  Spurný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností spatření různě oděných chodců řidičem motocyklu v noci na základě realizovaného experimentálního měření s různými typy motocyklů a jeho následné porovnání s již naměřenými hodnotami ...
 • Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době 

  Rožková, Magdaléna
  Diplomová práce s názvem „Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v denní době vozidlem, a dalším ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...
 • Škoda na vozidle a pojistné plnění 

  Tylšar, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Praktické poznatky z aplikace některých základních principů Znaleckého standardu 1/2005 při stanovení výše pojistného plnění za škody na motorových vozidlech.
 • Technická závada ano či ne? Nehoda Maserati Quattroporte 

  Tylšar, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Jako příčinu dopravní nehody často řidiči havarovaných vozidel uplatňují technickou závadu. Často je však nehoda způsobena nesprávným způsobem jízdy, zejména nepřiměřenou rychlostí. K tomuto dochází častěji v případech, ...
 • Technika zatáčení řidičů a možnosti vozidel v aplikaci software pro analýzu nehod 

  Mikulášková, Eliška
  Diplomová práce se věnuje technice zatáčení osobních vozidel a běžných řidičů. Práce zkoumá chování vozidel a řidičů při průjezdu zatáčkou, jízdě vpřed a jízdě vzad. Cílem práce je analyzovat techniku zatáčení vozidel a ...
 • Vliv moderních prvků pasivní bezpečnosti na ochranu posádky vozidla 

  Vostrejž, Jan
  Diplomová práce z oblasti problematiky pasivní bezpečnosti, dopravní nehodovosti a zdravotních následků účastníků silničních dopravních nehod je zaměřena mj. na vytvoření přehledu moderních prvků pasivní bezpečnosti především ...
 • Vyhodnocení doplňkové výbavy karoserií vozidel z pohledu legislativy 

  Knebl, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o možnostech doplňkové výbavy karoserií vozidel. Obsahem je teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů dané problematiky včetně legislativních předpisů ...
 • Využití dat z řídicích jednotek vozidel při analýze silničních nehod 

  Švábenský, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití dat z řídicích jednotek pro analýzu nehod a pojistné podvody. Teoretická část práce se zabývá elektronickými systémy vozidel a jejich řídicími jednotkami, diagnostickými procesy, ...