Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a vyhodnocení dokumentace skutečných poškození vozidel po malých dopravních nehodách 

  Kuncová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou dokumentace, získané od městských úřadů, magistrátů měst, pojišťoven nebo přímo od policie, týkající se malých dopravních nehod. Tato dokumentace se skládá z protokolů o dopravních nehodách, ...
 • Analýza běhu hnacího ústrojí vozidla po úniku provozních kapalin 

  Paťha, Vladimír
  Tato diplomová práce řeší problematiku poškození hnacích ústrojí automobilu v důsledku úniku provozní náplně. Cílem bylo objasnit závažnost poškození, případně doby, za kterou dochází k poruše. V teoretické části byla ...
 • Analýza doby pohledu řidičů na chodce 

  Michalčíková, Lucie
  Teoretická část této práce se zabývala popisem smyslových procesů, lidského oka a zrakového vnímání. Dále byli popsáni účastníci silničního provozu a získávání dat metodou Eye tracking. Praktická část spočívala ve vyhodnocení ...
 • Analýza doby příčného přemístění motocyklů 

  Friedel, Daniel
  Diplomová práce s názvem Analýza doby příčného přemístění motocyklů zachycuje vznik a vývoj motocyklů, popis jejich typů, konstrukčních prvků a techniku správné jízdy na motocyklu. Hlavním cílem této práce však je zorganizovat ...
 • Defenzivní jízda 

  Zapletalová, Kateřina
  Diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání řidičů a praxi bezpečné a naopak nebezpečné až agresivní jízdy. Cílem práce je zmapovat problematiku bezpečné a defenzivní jízdy a nadefinovat tak zásady defenzivní jízdy. ...
 • Energie letícího objektu potřebná pro poškození čelního skla automobilu 

  Havlík, Ondřej
  V teoretické části je řešena historie skla jako suroviny a také historie prvního použití skla jako materiálu pro automobilový průmysl a jeho vývoj. Dále pozornost upřena pouze na čelní sklo automobilu a konkrétně na ...
 • Hodnocení technické úrovně vozidel značky FORD pro účely oceňování 

  Valešová, Jaroslava
  Práce se zabývá analýzou současné produkce vozidel značky FORD a také analýzou z hlediska vývoje jejich technické úrovně. Bylo vytvořeno parametrické porovnání současně vyráběných vozidel na trhu. Pro nejběžnější modely ...
 • Hodnocení technického stavu osobních vozidel 

  Košťál, Ondřej
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou technických kontrol osobních vozidel na Stanicích technické kontroly v České republice a sousedních státech. Práce bude zaměřena na legislativu, metodiku, hodnocení technického ...
 • Interpretace výsledků technické analýzy nehody na křižovatce ve vztahu k právním rozhodnutím 

  Běloušková, Kristina
  Diplomová práce s názvem Interpretace výsledků technické analýzy nehody na křižovatce ve vztahu k právním rozhodnutím se zabývá interpretací právních rozhodnutí k nehodám s nedáním přednosti v jízdě. Hlavním cílem této ...
 • Jízdní dynamika motocyklů 

  Šplíchal, David
  Tato diplomová práce s názvem Jízdní dynamika motocyklů zachycuje vznik a vývoj motocyklů, popis druhů motocyklů, konstrukční prvky a techniku správné jízdy na motocyklu. Cílem této práce je připravit, provést a vyhodnotit ...
 • Metodika ohledání dopravní nehody policií 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se komplexně zabývá pojetím postupu ohledání místa dopravní nehody policií a její následné dokumentace za účelem maximální objektivizace podkladů. Práce se věnuje jednotlivým krokům při vyšetřování ...
 • Možnosti spatření chodce v noci řidičem motocyklu 

  Spurný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností spatření různě oděných chodců řidičem motocyklu v noci na základě realizovaného experimentálního měření s různými typy motocyklů a jeho následné porovnání s již naměřenými hodnotami ...
 • Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době 

  Rožková, Magdaléna
  Diplomová práce s názvem „Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v denní době vozidlem, a dalším ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...
 • Studie pro hodnocení výše škody na vozidle po nehodě běžným řidičem 

  Benda, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá odhadem škody na osobním vozidle při autonehodě bez zranění. Podstatnou část diplomové práce je sociologický průzkum, postup při dopravní nehodě, analýza vozového parku a výstupy z programu ...
 • Škoda na vozidle a pojistné plnění 

  Tylšar, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Praktické poznatky z aplikace některých základních principů Znaleckého standardu 1/2005 při stanovení výše pojistného plnění za škody na motorových vozidlech.
 • Technická přijatelnost výpovědí svědků a účastníků dopravních nehod 

  Nosek, Jakub
  Diplomová práce pojednává o problematice technické přijatelnosti výpovědí svědků dopravních nehod především z pohledu vnímání prostoru a času a z hlediska časového vývoje změn obsahu výpovědí. Problematika je řešena nejprve ...
 • Technická závada ano či ne? Nehoda Maserati Quattroporte 

  Tylšar, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Jako příčinu dopravní nehody často řidiči havarovaných vozidel uplatňují technickou závadu. Často je však nehoda způsobena nesprávným způsobem jízdy, zejména nepřiměřenou rychlostí. K tomuto dochází častěji v případech, ...
 • Technika zatáčení řidičů a možnosti vozidel v aplikaci software pro analýzu nehod 

  Mikulášková, Eliška
  Diplomová práce se věnuje technice zatáčení osobních vozidel a běžných řidičů. Práce zkoumá chování vozidel a řidičů při průjezdu zatáčkou, jízdě vpřed a jízdě vzad. Cílem práce je analyzovat techniku zatáčení vozidel a ...
 • Vliv moderních prvků pasivní bezpečnosti na ochranu posádky vozidla 

  Vostrejž, Jan
  Diplomová práce z oblasti problematiky pasivní bezpečnosti, dopravní nehodovosti a zdravotních následků účastníků silničních dopravních nehod je zaměřena mj. na vytvoření přehledu moderních prvků pasivní bezpečnosti především ...