Now showing items 1-2 of 2

  • Městská knihovna, Lausanne 

    Typltová, Hana
    Jedná se o návrh nové městské knihovny v industriálním prostředí platformy Sévelin, Lausanne
  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Typltová, Hana
    Cílem urbanistické koncepce je řešení, které má využitím potenciálu lokality přispět ke zvýšení významu daného místa (jak náplní nových objektů, tak i rozšířením plochy veřejného prostranství). Navržený objekt svým tvarem ...