• Recognition of Audio Events Using Deep Neural Networks 

    Uchytil, Albert
    Zvuk je nositelem velkého množství informací. S rostoucí technickou úrovní společnosti se zvyšuje množství zvukových dat. Čím více dat máme, tím hůře se člověku zpracovávají. Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání ...