Now showing items 1-13 of 13

 • Elektronická zátěž 

  Pivoňka, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled aplikačních možností elektronické zátěže Agilent 6063B, proměřit parametry elektronické zátěže a na několika příkladech, prakticky demonstrovat její vlastnosti. K tomuto ...
 • Experimentální stanovení koeficientu víceotvorové rychlostní sondy 

  Šolc, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na měření průtoku vzduchu v potrubí, za pomocí normalizované clony a víceotvorové sondy. V praktické části je ověřena závislost koeficientu na vlastnostech sondy. Součásti práce je také patentový ...
 • Indukční průtokoměr 

  Kulenda, Vít
  Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Měření otáček stroboskopem 

  Krampoťák, Štefan
  Bakalárska práca sa zoberá návrhom a realizáciu bezkontaktného snímača otáčok založený na stroboskopickej metóde. Ako zdroj svetla má byť použitá LED dióda . Prvá časť sa zaoberá problematikou snímania otáčok a popisom ...
 • Měření piezoelektrického nábojového koeficientu 

  Stehno, David
  Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky nastudovat určování piezoelektrických koeficientů, zejména piezoelektrického nábojového koeficientu a pomocí různých metod měření určit tento koeficient. Dále nastudovat problematiku ...
 • Měření průtoku plynů 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu vírového průtokoměru pro nominální rozsah 40 l.min-1. Popisuje problematiku výběru vírového tělíska a způsoby detekce vzniklých vírů. Práce obsahuje řešení různých problému při ...
 • Multi-master komunikace na dlouhých vzdálenostech 

  Hedvíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem používaných sériových sběrnic a porovnáním jejich vlastností, zejména pak pro použití na středních vzdálenostech. Dále pak uvažuje možnost rozšíření sběrnice I2C o speciální ...
 • Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy 

  Hedvíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných ...
 • Řídicí jednotka k automatickému přepínači 

  Zlý, Marián
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC/DC etalonu Fluke 792A. V první části je uveden popis parametrů a vlastností AC/DC Transfer Standart Fluke 792A ...
 • Simulace proudění vzduchu a stanovení trvalé tlakové ztráty pro normalizovanou clonu 

  Šimberský, Michal
  Diplomová práce se zabývá simulací průtoku vzduchu normalizovanou clonou. Jsou zde popsány průtokoměry se škrticími orgány využívající ke své funkci záměrného zúžení průtokového průřezu, a tím dojde k vyvolání tlakové ...
 • Spektrální analyzátor N1996A-503 a nejistoty měření 

  Trojan, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se spektrálním analyzátorem Agilent CSA N1996A. Práce vysvětluje všechny měřicí funkce tohoto přístroje, ovládací prvky a uvádí některé technické parametry. V další ...
 • Využití přesného kapacitního mostu pro měření indukčnosti 

  Uher, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi měření indukčnosti na přesném kapacitním mostu AH 2500E. Pro přesná měření indukčností využitelná v metrologii neexistují vhodné přístroje. Měření indukčností lze realizovat čtyřmi ...