Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava chemicky vázané fosfátové keramiky na bázi yttria 

    Uher, Samuel
    Diplomová práce je zaměřena nejprve na literární rešerši problematiky fosfátové keramiky a následně na hledání vhodné syntézy fosfátového pojiva na bázi Y2O3-P2O5-H2O a charakterizaci výsledných produktů. Byly připraveny ...
  • Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy 

    Uher, Samuel
    Práce se zabývá zvyšováním bělosti kaolinu pomocí kyselého loužení současně s mletím. Byl připraven plavený kaolin z kaolinové suroviny z lomu Otovice (Sedlecký kaolin a.s.), který byl následně pomlet v suspenzi s kyselinou ...