Now showing items 1-1 of 1

  • Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni 

    Uher, Tadeáš
    Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium difúzie v géloch na mikroskopickej úrovni. Pri študovaní difúzie sa používa metóda fluorescenčnej korelačnej spektroskopie, ktorá je založená na sledovaní difúznych koeficientov ...