Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza časových řad s využitím hlubokého učení 

  Hladík, Jakub
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza ...
 • Automatická klasifikace digitálních modulací pomocí neuronových sítí 

  Sinyanskiy, Alexander
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací digitálních modulací pomocí neuronových sítí. V práci je stručně popsána problematika a existující algoritmy řešení problému rozpoznávání modulace. Bylo zjištěno, že ...
 • Automatická režie přímých přenosů ze sportovních akcí 

  Chmelař, Martin
  Práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatickou režii přímých přenosů ze sportovních akcí. Systém je navržen tak, aby byl schopen získávat data z několika síťových kamer a jejich obraz automaticky doplňovat o informační ...
 • Automatická segmentace medicínských dat s pomocí algoritmu Level Set 

  Yerpeissov, Serik
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Automatizovaný návrh obrazových filtrů na základě kartézského genetického programování 

  Kečkéš, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá použitím kartézskeho genetického programovania na návrh obrazových filtrov a vytvorenie základnej štruktúry pre riešenie rôzne definovaných problémov. Genetické programovanie je rýchlo sa rozvíjajúca ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu datového centra 

  Korzhasbayeva, Leila
  Ve velkých společnostech existuje spousta kriticky důležitých strojů pracujících bez přestávky každý den. Jednoduché Log Management řešení není vždy dostatečné k zachycení všech dat, která tečou produkčním prostředí. Ani ...
 • Detekce objektů v obraze s pomocí rozšířené sady Haarových příznaků a histogramu 

  Králík, Martin
  Tato práce je zaměřená na detekci objektů v obraze s využitím rozšířené sady hárových příznaků a histogramu orientovaných gradientů. Nejprve je uveden základní princip extrakce a klasifikace obrazových dat. V další části ...
 • Detekce odložených zavazadel ve veřejných prostorech 

  Ligocki, Roman
  Cílem této práce je vytvořit program pro detekci odložených zavazadel na veřejnosti, které mohou být potenciální hrozbou pro jejich okolí. Součástí práce je popis detekční metody pro hledání objektů v digitálním obrazu. ...
 • Detekce roztroušené sklerózy 

  Kopuletý, Michal
  Tato práce je zaměřena na detekování lézí roztroušené sklerózy ze snímků magnetické rezonance. Správně vyhledané léze jsou velice důležité pro stanovení lékařské diagnózy. Detekce lézí pomocí metod strojového učení je ...
 • Inteligentní instalace v domácnosti s využitím nezávislých zdrojů 

  Doktor, Viktor
  Výstupom našej práce je kompletný návrh elektroinštalácie budovy, návrh fotovoltaickej elektrárne a technická správa. V prvej časti práce nájdeme teoretické poznatky týkajúce sa návrhu elektroinštalácie rodinného domu, ...
 • Nástroj pro návrh hluboké neuronové sítě 

  Hladík, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť program pre vizualizáciu umelých neuró- nových sietí. V prvej časti sú definované umelé neurónové siete, porovnané s biologic- kými sieťami a s procesormi osobných počítačov. V ...
 • Optimized High Resolution 3D Dense-U-Net Network for Brain and Spine Segmentation 

  Kolařík, Martin; Burget, Radim; Uher, Václav; Říha, Kamil; Dutta, Malay Kishore (MDPI, 2019-02-15)
  The 3D image segmentation is the process of partitioning a digital 3D volumes into multiple segments. This paper presents a fully automatic method for high resolution 3D volumetric segmentation of medical image data using ...
 • Počítačová analýza medicínských obrazových dat 

  Krajčír, Róbert
  Táto práca sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát pomocou rôznych štatistických a numerických metód implementovaných v prostrediach Eclipse a Rapidminer využitím jazyku Java. Použité sú sady snímok (rezov), ktoré ...
 • Podobnost obrazu na základě barvy 

  Hampl, Filip
  Tato diplomová práce pojednává o podobnosti v obraze na základě barvy. Jsou zde diskutovány potřebné teoretické základy pro pochopení dané tématiky. Těmito základy jsou barevné modely, které jsou v této práci implementovány, ...
 • Podobnost obrazů na základě bodů zájmu 

  Jelínek, Ondřej
  V této práci je představena nová metoda pro určení přítomnosti hledaného objektu v prozkoumávaném obrazu. Tato metoda je postavena na analýze klíčových bodů obrazu a výpočtu jejich parametrů. Získané parametry jsou potom ...
 • Predikce spotřeby elektřiny v distribuční síti 

  Herbrych, Daniel
  Tato práce se zabývá predikcí spotřeby elektřiny. Pro předpovídání spotřeby elektřiny slouží spousta metod v závislosti na délce předpovídaného horizontu. Zde byla pro predikci použita lineární regrese a v závěru je pak ...
 • Procedurální programování v databázi 

  Nimrichter, Adam
  Práce se zabývá ověřením konceptu provádět výpočty přímo v databázi. Popisuje databázi PostgreSQL, její vlastnosti a procedurální jazyk PL/pgSQL. Dále se věnuje metodám strojového učení, návrhu algoritmu pro dopředný výběr ...
 • Procesy pro podporu rozhodování 

  Križan, Viliam
  Táto práca sa zaoberá procesmi pre podporu rozhodovania. Z tejto oblasti sú v práci prezentované analytické procesy vyvinuté pánom prof. Thomasom L. Saatym. Konkrétne sa jedná o analytický hierarchický proces (AHP) a ...
 • Rozpoznání hudebního žánru 

  Káčerová, Erika
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systému pre automatické rozpoznávanie hudobného žánru. Práca rieši dva hlavné problémy, ktorými sú získanie príznakov žánru a proces strojového učenia. Za účelom získania príznakov ...
 • Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 

  Kryške, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro ...