Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace posilovaného učení při řízení modelu vozidla 

  Maslowski, Petr
  Tato práce se zabývá vytvořením autonomního agenta pro řízení modelu vozidla. Rozhodování agenta je řízeno pomocí posilovaného učení (reinforcement learning) s využitím neuronových sítí. Agent získává snímky z přední kamery ...
 • Doporučování filmů na základě uživatelských profilů ČSFD 

  Janko, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou využití neuronových sítí pro doporučování filmů. Je zde obecně popsán princip využití neuronových sítí u strojového učení a rovněž jsou zde shrnuty základní i pokročilé techniky pro tvorbu ...
 • Formování multiagentních koalic pomocí genetických algoritmů 

  Kučera, Tomáš
  Táto práca pojednáva o základoch softvérových agentov a ich formovaní do multiagentových koalícií. Predstavené sú genetické algoritmy ako jedno z možných riešení formovania koalícií. Je predstavená súťaž MAPC 2018, vzhľadom ...
 • Interaktivní prezentační systém genealogických dat 

  Kabeláčová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace prezentačního systému pro dotykové stanice, jehož účelem je vyhledávat a zobrazovat osoby v rodokmenech. Tento systém je zaměřen na laické uživatele, kteří mají s počítači ...
 • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

  Hamran, Peter
  Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...
 • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

  Hamran, Peter
  Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...
 • Multiagentní podpora pro vytváření strategických her 

  Knapek, Petr
  Tato práce je věnována návrhu systému schopného tvorby obecných, autonomních ovládacích prvků strategických her založených na agentních systémech s podporou sociálních schopností, inteligentního rozhodování a učení. Budou ...
 • Návrh čtyř-rotorového vznášedla 

  Uhlíř, Václav
  Tato studentská práce se zabývá návrhem čtyř-rotorového vznášedla (quadrotor) za účelem akademické platformy pro testování a další vývoj. Součástí práce je základní přehled možností konstrukce, stabilizace a ovládání ...
 • Plánování cesty pomocí Voronoiových diagramů 

  Živčák, Adam
  Náplňou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia zásuvného modulu pre plánovanie cesty do robotického operačného systému s využitím Voronoiových diagramov. Plánovanie cesty prebieha v prostredí ktoré je pre robota ...
 • Plánování cesty pro formace robotů 

  Hornáček, Zdenko
  Robotika zažíva v posledných rokoch veľký rozmach. Tento rozvoj je spôsobený neustálym technickým pokrokom, ktorého snahou je vyvíjať stále dokonalejšie roboty a z nich ďalej vytvárať spolupracujúce skupiny. Tieto ...
 • Plánování tras multirobotického systému v dynamickém prostředí 

  Plachý, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro plánování tras multirobotického systému za účelem pokrytí dynamického prostředí.     Problém pokrytí je vyřešen rozdělením prostoru na stejně velké oblasti, kterých je minimálně ...
 • Řízení pohybu robota podle obrazových dat z kamery 

  Uhlíř, Václav
  Tato studentská práce pojednává o základním zpracování obrazu a jeho následném využití automatickými systémy, zejména pro využití při orientaci v prostoru a detekci překážek v robotice. Dále je v této práci navržena ...
 • Určování polohy robota na základě měření ze senzorů 

  Čakloš, Ondrej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť program, ktorý bude prijímať merania zo senzorov robota, previesť  fúziu senzorov a vyhodnotiť polohu robota na základe tejto fúzie. Pri riešení som použil znalosti o pravdepodobnostnej ...
 • Uživatelské rozhraní jednotky RoboDelivery 

  Vostřejž, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro službu RoboDelivery. Při řešení problému je brán důraz na skutečnost, že interakce s doručovací jednotkou musí být intuitivní a pokrývat co nejširší škálu ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Řepka, Michal
  Nalezení bezkolizní cesty je hlavním problémem při implementaci pohyblivého, autonomního robota. Tato práce se zaměřuje na nejdůležitější algoritmy z tohoto odvětví robotiky a snaží se je srozumitelně vysvětlit. V dalších ...
 • Zpracování a využití informací na trzích alternativních měn 

  Uhlíř, Václav
  Tato práce se zabývá principiální analýzou zpracování a využití informací na trzích alternativních měn a následně stanovuje požadavky a implementuje modulární systém využitelný pro akademické účely s cílem vytvoření platformy ...