Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh silničního spřaženého mostu na obchvatu Bytomi 

    Uhl, Milan
    Úkolem diplomové práce bude návrh spřaženého mostu o čtyřech polích. Diplomant prověří dvě varianty návrhu – konstrukci spojitou a konstrukci o čtyřech prostých polích.
  • Nosná ocelová konstrukce sportovní haly 

    Uhl, Milan
    Cílem práce je navrhnout nosnou ocelovou konstrukci sportovní haly sloužící k zastřešení 3 tenisových kurtů. Hlavní nosná konstrukce zastřešení je v příčném směru tvořena příhradovými vazníky s parabolickým horním i spodním ...